Prezentarea proiectului

Zona de frontieră Salonta-Sarkad se confruntă cu o mare problemă, și anume drenajul apei pluviale necorespunzătoare, care provoacă inundații frecvente în interiorul celor două orașe, mai ales pe malurile canalelor Culișer și Gyepes. Intervențiile urgente în sistemele de drenaj locale sunt necesare precum și reprofilarea canalelor menționate. Evacuarea precară a apei cauzează numeroase probleme, de mediu, sociale și economice. Reabilitarea sistemului de drenaj a apelor pluviale și extinderea acestuia va include, în Salonta: reabilitarea și construirea a 10338 m canal colectoar, decolmatareaa 3 șanțuri și a unui canal colector, înlocuirea unei stații de pompare; în Sarkad: reabilitarea și construcția a 3726 m de canalizare în interiorul orașului, decolmatarea canalului Gyepes, restaurarea malurilor Gyepes-ului, construirea unei facilități noi de drenare a apei pe strada Vár. Bazinul Crișurilor, care se întinde pe ambele părți ale frontierei româno-maghiare este predispus la inundații conform unor documente strategice naționale (cum ar fi Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest). Deoarece apa este colectată pe teritoriul românesc și gura de vărsare a râului este în țara vecină, o protecție adecvată poate fi asigurată numai în cazul în care coordonarea și colaborarea dintre zonele din apropierea graniței funcționează cu succes. Regiunea în care sunt situate cele două județe este bogată din punct de vedere hidrografic, datorită Crișurilor și afluenților săi, localitățile construite pe malurile acestoraconfruntându-se cu o serie de riscuri de mediu ridicate. Una dintre problemele comune ale municipalităților Salonta (în județul Bihor) și Sarkad (în județul Békés) este dat de afluenți ai Crișului Negru, canalele Culișer și Gyepes. Cele două canale curg atât pe teritoriile României cât și Ungariei și sunt generatoare de inundații frecvente. Chiar dacă canalele au fost construite inițial, în scopul de a reglementa diferențele de nivel de flux ale Crișului si pentru descărcarea apelor pluviale, trebuie să fie întreprinse lucrări suplimentare. Salonta și Sarkad sunt printre cele mai defavorizate orașe din regiune din punctul de vedere al managementului de inundații. Proiectul este conceput pentru a reabilita unele părți ale canalelor Gyepes și Culișer, care vor îmbunătăți situația celor două orașe într-un mod semnificativ. Proiectul de față este o continuare a proiectului implementat cu succes de către cei doi parteneri (HURO/0901/184/1.3.4 – Waterman) prin care s-au realizat studiile și planurile necesare pentru un management eficient al apei în regiunea Bihor-Békés, în scopul realizării unei dezvoltări durabile comune.

Activitățile proiectului

Activități de pregătire

Considerăm că proiectul anterior elaborat și implementat în comun: HURO/0901/184/1.3.4 - Waterman cea mai importantă activitate de pregătire, în urma căruia a rezultat o serie de documentații tehnice care se ocupă cu problemele de gospodărire a apelor: studii juridice, studii de fezabilitate, planuri de construcții, autorizații și permise, etc. Proiectul actual vizează realizarea primei etape a activităților de construcții enumerate în studiile și planurile tehnice elaborate în cadrul proiectului Waterman. Partenerii au convenit asupra activităților, calendarul și bugetul proiectului actual și, de asemenea, resursele și serviciile umane necesare pentru implementarea proiectului. Activitățile de pregătire au inclus elaborarea unei serii de documente: un extract din studiile de fezabilitate ale ambilor parteneri, studiul de fezabilitate comun cu analiza cost-beneficiu și elaborarea și pregătirea documentației de proiect și anexele acestora.

Managementul proiectului

Echipa de management de proiect va fi responsabilă pentru punerea în aplicare a proiectului, în conformitate cu Contractul de Finanțare, și în conformitate cu normele naționale și UE regulamentele în ambele țări. Practic unele activități de management de proiect vor fi externalizate către o companie profesională care va fi selectată în funcție de normele de achiziții aplicabile. Chiar dacă cele două municipii au implementat mai multe proiecte și au câștigat multă experiență în implementarea proiectelor, nu au suficient personal și experți pentru toate activitățile din cadrul proiectului. Angajații din ambele orașe au fost incluși în calitate de experți și responsabili cu coordonarea activităților, dar în cazul LP personalul din cadrul proiectului nu au de-a face cu rapoarte și sarcini de management. Având în vedere numărul limitat de personal propriu și lipsade timp pentru astfel de activități, LP a decis să externalizeze serviciile de management de proiect, prin contractarea unui manager de proiect, a unui manager financiar și a unui director tehnic. Facilitarea comunicării între personalul intern și extern va fi realizat de către un coordonator de proiect intern, un expert juridic, un specialist tehnic, un jurist / expert juridic și un coordonator financiar / contabil.PP1 a delegat un manager de proiect, un asistent de proiect și un expert tehnic pentru sarcinile de management. LP va fi responsabil cu raportarea generală a proiectului și va coopera cu partenerii de proiect pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Actvități de comunicare

Ambii parteneri sunt obligați să desfășoare activități de comunicare în cadrul proiectului. Vor fi activități de promovare, conferințe de deschidere și închidere în fiecare oraș, 4 dezbateri publice , 2 la Salonta și 2 la Sarkad și 4 ateliere de lucru în ambele localității. Fiecare partener va fi responsabil pentru punerea în aplicare a unor astfel de activități și pentru participarea la activitățile partenerilor. Vor fi elaborate prin acest proiect materiale de comunicare recomandate și obligatorii (un site web pentru proiect, pliante informative, broșuri, afișe, panouri, etc), în conformitate cu obiectivele programului și recomandările pentru vizibilitate. Acțiunile de comunicare vor fi susținute prin contractarea unui expert în comunicare, care va coordona activitățile și va fi în contact cu grupurile țintă și părțile interesate. Comunicarea între parteneri va fi asigurată de angajații din administrația publică Salonta, atât în limba română cât și în limba maghiară, iar atunci când este necesar, documentele vor fi traduse în ambele limbi. Comunicarea va fi realizată în principal prin internet și, dacă este necesar pe telefon și în timpul întâlnirilor. Activele necesare pentru funcționarea proiectului sunt disponibile în ambele clădiri (calculator, fax, imprimantă, și Internet).

Investiţii pentru un sistem eficient de colectare şi evacuare al apelor pluviale în zona transfrontalieră Salonta-Sarkad – Etapa I

În cadrul acestei activități urmează să fie întreprinse următoarele: În Salonta: reabilitarea și construirea a 10338 m de canal colector, decolmatarea a trei șanțuri și a unui canal colector, reabilitarea unei stații de pompare (la intersecția dintrestrăzile Ady Endre, Bela Bartok). În Sarkad: reabilitarea și construcția a 3726 m de canalizare în interiorul orașului, decolmatarea canalului Gyepes, restaurarea malurilor Gyepes, reconstruirea unei noi facilități de eco-drenaj (canal de scurgere din beton) și demolarea celei vechi de pe strada Vár. Proiectul poate fi ușor realizat, deoareceexistă planurile tehnice, realizate prin proiectul anterior, și toate riscurile potențiale au fost analizate și au fost identificate măsuri de prevenție ale acestora. În scopul de a realiza gestionarea eficientă a implementării proiectului de pe ambele părți ale frontierei, un Comitet de Coordonare comun va fi format din responsabili tehnici. Prin punerea în comun a resurselor umane, financiare, profesionale, administrațiile locale au o șansă mai bună de a îndeplini cerințele populației locale, chiar dacă aceasta este doar prima etapă dintr-o serie de investiții similare din zonă.

Finanțare

Acest proiect este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 în cadrul apelului pentru proiecte HURO/1101.

Bugetul total al proiectului este de: 1.981.600 euro împărțit astfel:

LP: Municipiul Salonta 1.286.850 euro din care 25.737 euro reprezintă contribuția partenerului de 2 %

PP: Municipiul Sarkad – 694.750 euro din care 34.737,50 euro reprezintă contribuția partenerului de 5 %.

www.huro-cbc.eu